Μπορείτε να βοηθήσετε σε αυτή τη δράση:

  • Με το να δωρίσετε έναν υπολογιστή (τελευταίας 10 ετιας) που δεν χρησιμοποιείτε πια
  • Με το να συμμετέχετε στον συντονισμό της δράσης στην περιοχή σας
  • Με το να συμμετέχετε στην ομάδα διαμόρφωσης των υπολογιστών

Δράση αναδιανομής υπολογιστών για τις ανάγκες της εκπαίδευσης

Η Δράση αναδιανομής υπολογιστών για τις ανάγκες της εκπαίδευσης έχει σαν στόχο να καταγράψει την εθελοντική προσφορά που υπάρχει προκειμένου να συγκεντρωθούν φορητοί υπολογιστές που δεν χρησιμοποιούνται, να διαμορφωθούν με το κατάλληλο λογισμικό ανοιχτού κώδικα (Linux, Libre Office, Firefox κλπ.) για τις ανάγκες της εκπαίδευσης και να διανεμηθούν σε οικογένειες που τους έχουν ανάγκη.

  • Για  το συντονισμό και την οργάνωση της δράσης έχουν δηλώσει συμμετοχή δεκάδες εθελοντές και φορείς από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας
  • Πάνω από 150 εθελοντές για την διαμόρφωση και τον έλεγχο των υπολογιστών

Συμπληρώστε αυτή τη φόρμα, για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας να συμμετέχετε σε αυτή τη δράση.

Στόχος είναι να συνεργαστούμε με Δήμους, Πανεπιστήμια, και όσους άλλους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς για την υλοποίηση αυτής της δράσης.