Σημεία Παράδοσης

Η δράση Αναδιανομής Υπολογιστών για τις ανάγκες της εκπαίδευσης ξεκινά από την Κρήτη!

Έχετε δηλώσει συμμετοχή ως εθελοντής για τη διαμόρφωση των υπολογιστών που δωρήθηκαν στα πλαίσια της δράσης; Στον παρακάτω χάρτη, μπορείτε να δείτε πού μπορείτε να παραδώσετε τον υπολογιστή που διαμορφώσατε με το κατάλληλο λογισμικό (συνιστάται η εκ των προτέρων επικοινωνία των εθελοντών με τα σημεία παράδοσης για τον καλύτερο συντονισμό). Τα σημεία παράδοσης είναι τα 4 ΠΛΗΝΕΤ (Υπεύθυνοι Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών) της Κρήτης, ένα σε κάθε νομό: