Συχνές ερωτήσεις

  • Έχω έναν υπολογιστή να δωρίσω, που να απευθυνθώ;

Συμπληρώστε αυτήν τη φόρμα, και η ομάδα συντονισμού θα έρθει σε επικοινωνία μαζί σας για τον τρόπο αποστολής του εξοπλισμού

  • Ο φορέας θέλει να δωρίσει κάποιους υπολογιστές με ποιον να επικοινωνήσουμε;

Η συμμετοχή των φορέων σε αυτή τη δράση είναι σημαντική. Οι φορείς που προχωρούν σε αναβάθμιση – αντικατάσταση του εξοπλισμού τους, μπορουν να επικοινωνήσουν μαζί μας στο admin @ eellak.gr για να αξιοποιηθεί ο παλιός εξοπλισμός για τις ανάγκες αυτής της δράσης

  • Με ποιους άλλους τρόπους μπορεί να βοηθήσει ένας φορέας;

Κάθε βοήθεια μας είναι πολύτιμη. Ένας φορέας μπορεί να βοηθήσει στην συλλογή των δωρεών (λειτουργώντας ως σημείο συλλογής των δωρεάν) ή και την διανομή του εξοπλισμού στην περιοχή του

  • Χρειάζεται κάποιες ειδικές γνώσεις για να συμμετέχει κάποιος εθελοντής στην δράση;

Για να συμμετέχετε στην ομάδα διαμόρφωσης των υπολογιστών, θα χρειαστεί να έχετε κάποιες βασικές γνώσεις εγκατάστασης και χρήσης μιας διανομής Linux. Για να βοηθήσετε στον συντονισμό της δράσης ή στην συλλογή των υπολογιστών χρειάζεται μόνο διάθεση και λίγος ελεύθερος χρόνος