Επικοινωνία

*Για όσους  δεν έχουν λογαριασμό στο matrix: Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό από εδώ https://app.element.io/#/register  και να συνδεθείτε μετά στο https://matrix.to/#/#anadianomi:chat.ellak.gr