Συντονισμός

Συντονισμός Δράσης

Για το συντονισμό και την οργάνωση της δράσης έχουν δηλώσει συμμετοχή εκατοντάδες εθελοντές και φορείς από όλες τις περιφέρειες. Ο κεντρικός συντονισμός της δράσης γίνεται από την Κεντρική Συντονιστική Ομάδα και ο τοπικός συντονισμός γίνεται από Συντονιστές σε επίπεδο Περιφέρειας, Περιφερειακής Ενότητας και Δήμου.

Κεντρική Συντονιστική Ομάδα

  • Ντέμος Νικόλαος – Ηλ/γος Μηχ. & Μηχ. Η/Υ MPA, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας
  • Παπαματθαίου Μάνθος– Director of operations στο Libre Space Foundation
  • Ορφανάκης Βασίλης – Πληροφορικός MSc, Υπεύθυνος ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΔΔΕ Λασιθίου